Névjegy

Az Egyesület elsődleges célja:

A rendszeres sportolás népszerűsítése.
Az úszósport további népszerűsítése és az utánpótlás-bázis szélesítése.
Segítséget nyújtani a sportágválasztáshoz az úszástudás megszerzésével.
Tevékenyen részt vállalni a diák- és az utánpótlás korú fiatalok nevelésében, versenyeztetésében.
Tagjaink részére a rendszeres testedzés, a sportolás és a versenyzés lehetőségének biztosítása.
Hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása.
Az egyesületi élet alapjait képező öntevékeny közösségi élet kibontakozásának elősegítése, a tagok klubhűségének kialakítása, az egyesület hagyományainak ápolása.
Tervszerű működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtésének biztosítása.
Taglétszámunk 20-30%-os növelése.