Céljaink

Az Egyesület elsődleges célja:

Egyesületünk célja a jó hangulatú, egészséges életre nevelés mellett a megyei, az országos és nemzetközi versenyeken való eredményes részvétel, továbbá az úszás, az öttusa és a triatlon sportágak alapjainak lerakása.

További céljaink:

  • A rendszeres sportolás népszerűsítése.
  • Az úszósport további népszerűsítése és az utánpótlás-bázis szélesítése.
  • Segítséget nyújtani a sportágválasztáshoz az úszástudás megszerzésével.
  • Tevékenyen részt vállalni a diák- és az utánpótlás korú fiatalok nevelésében, versenyeztetésében.
  • Tagjaink részére a rendszeres testedzés, a sportolás és a versenyzés lehetőségének biztosítása.
  • Hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása.
  • Az egyesületi élet alapjait képező öntevékeny közösségi élet kibontakozásának elősegítése, a tagok klubhűségének kialakítása, az egyesület hagyományainak ápolása.
  • Tervszerű működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtésének biztosítása.
  • Taglétszámunk 20-30%-os növelése.